Asbjørn Bratsbjerg

Asbjørn, tegnede en serie møbler til sin egen lejlighed. Serien kalder han TAP. Han er inspireret af arkitektur, materialer, det klassiske håndværk og samtidens teknologi
samt hvordan det kan være med til at forme produkter.
I en verden hvor billigere er bedre, de store firmaer bliver større og det unikke nærmer sig en illusion, er TAP en modpol til denne tendens.

Asbjørns designs