Mark Lyngsø

Navn: Mark Lyngsø – Ejer af Lyark

Uddannelser: BA Arkitekt, Bygningskonstruktør, Tømrer

Designfilosofi
Som arkitekt finder jeg en stor glæde og inspiration i at undersøge og skabe former, som vi mennesker finder tiltrækkende.

I mit arbejde med mine lamper forsøger jeg at formgive arkitektoniske modeller, som undersøger rumlighed og æstetiske virkemidler herunder rytme, komposition, konstruktion og lys.

Mine værker bliver skabt i troen på det ærlige med den hensigt at fremhæve funktionerne og ikke mindst det detalje orienterede udtryk.

Mark's designs